ATEX

Lees meer over ATEX - Wetgeving

ATEX-wetgeving

Een gemeenschappelijke EU-richtlijn, 2014/34/EU, ook bekend als ATEX, probeert het risico in explosieve omgevingen in de industrie te verminderen.

Het doel van ATEX is om uniforme richtlijnen voor de hele Europese Unie te verkrijgen, zodat het explosiegevaar en het daaropvolgende persoonlijk letsel en schade aan de machines tot een minimum worden beperkt.

In de eerste plaats is ATEX relevant voor bedrijven die te maken hebben met potentieel explosieve concentraties stof uit bijvoorbeeld hout, aluminium, plastic, meel, suiker of andere organische materialen, evenals gassen en dampen uit benzine, aceton en batterijen.

Alle ATEX-producten van Geovent worden vervaardigd in overeenstemming met de richtlijn 2014/34/EU.
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zoneclassificaties in het betrokken bedrijf te verkrijgen. Vaak wordt dit uitgevoerd in samenwerking met de lokale brandweerautoriteiten.
Voor meer informatie over ATEX verwijzen wij u naar de AT-instructie C.0.9 betreffende stofexplosies.

In de toekomst moeten Europese bedrijven zich afvragen of er explosiegevaar bestaat in hun productie als gevolg van ontsteking van een atmosfeer, bestaande uit lucht vermengd met ontvlambare gassen, dampen, vloeistoffen, nevel/aerosolen of ontvlambare stofnevels. Als het antwoord ja is, moet het risico worden beoordeeld als de basis van een classificatie van de oppervlakte(n) die explosiegevaar hebben. Daarnaast moet het bedrijf voorzorgsmaatregelen nemen om explosies te voorkomen en documentatie op te stellen.

Het centrale principe is om het bedrijf in zones te verdelen op basis van het explosiegevaar en de gevolgen ervan. In dit verband is het noodzakelijk om zowel rekening te houden met het type als het volume van lekkage, ventilatie, veiligheidssystemen en de potentiële ontstekingsbronnen, zoals bijvoorbeeld elektrostatische lading, elektrische installaties en mechanisch gegenereerde vonken. De beoordeling is van toepassing op bestaande apparatuur en op nieuwe aanschaf van machines en apparatuur. Een complete gebruiksaanwijzing wordt geleverd met een Geovent ATEX product en goedgekeurde certificeringen.

Explosieveilige
producten
” Met een Geovent ATEX product wordt complete gebruiksaanwijzing en goedgekeurde certificeringen geleverd”

Correlatie tussen ATEX-richtlijnen

“ATEX 95” – 34/2014/EU “ATEX 197” – 99/92/EG
Het toepassingsgebied van de uitrustingsspecificatie van de uitrustingsgroepen Instelling van zones in procesinstallaties en selectieapparatuur
Voor stoftoepassingen (D)
Categorie 1 D Zone 20
Categorie 2 D Zone 21
Categorie 3D Zone 22
Voor gastoepassingen(G)
Categorie 1 G Zone 0
Categorie 2 G Zone 1
Categorie 3 G Zone 2
Risicobeoordeling van apparatuur Risicobeoordeling van de werkplek
Verklaring van overeenstemming Explosiebeveiligingsdocument
(CE-markering)
ZoneBeschrijving

Apparatuur

Geovent apparatuur

Zone 0 Oppervlakte, waar zich voortdurend, vaak of voor langere tijd een explosieve atmosfeer bevindt, bestaande uit een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, dampen of nevel Categorie 1, G (gas)
Zone 1 Gebied, waar bij normaal bedrijf een explosief mengsel van lucht en flmmable gas, damp of nevel af en toe kan voorkomen, G (gas) MSX/MEX ventilator
Zone 2 Gebied, waar tijdens normaal bedrijf een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel van lucht met ontvlambaar gas, damp of nevel, waarschijnlijk niet voorkomt Als het echter voorkomt, zal het slechts voor een korte periode zijn Categorie 1, 2 of 3, G (gas) MSX / MEX-ventilator
Zone 20 Gebied, waar zich constant, vaak of gedurende langere tijd een explosieve atmosfeer kan bevinden, bestaande uit een wolk van ontvlambaar stof en lucht Categorie 1, D (stof) GFX Filtre
Zone 21 Gebied, waar tijdens normaal bedrijf af en toe een explosieve atmosfeer kan ontstaan bestaande uit een wolk van ontvlambaar stof en lucht Categorie 1 of 2 D (stof) GFX Filtre, MSX/ MEX ventilator
Zone 22 Gebied, waar tijdens normaal bedrijf een explosieve atmosfeer, bestaande uit een wolk van brandbaar stof en lucht hoogstwaarschijnlijk niet kan voorkomen, en mocht het toch voorkomen, zal het slechts voor een korte periode zijn Categorie 1, 2 of 3, D (stof) GFX Filtre, MSX / MEX-ventilator
Saleateam_2024

Neem contact op met ons technisch verkoopteam

Nieuwsbrief ontvangen

Inspiratie

GEOVENT A/S is ook in staat om maatwerkoplossingen te leveren.
Hieronder laten we een selectie van installatievoorbeelden zien waarbij we een oplossing voor de klant hebben gevonden.

Snelle levering

Geniet van de beste levertijd in de branche!

Trage levertijden zijn vervelend. Soms ligt een te kleine stock aan de basis van dat probleem. Daarom willen we deel uitmaken van de oplossing.

Onze prioriteit is om een relatief grote voorraad te hebben, omdat we weten dat het waarde creëert voor onze klanten. Daarom hebben wij altijd een breed scala aan afzuigarmen, slanghaspels, filters en andere componenten voor ventilatie- en afzuigsystemen op voorraad.
Levering van standaard producten op korte termijn zien wij als onderdeel van de optimale service voor u.

We blijven ons richten op het bedienen van onze klanten

We hebben veel ervaring in het oplossen van zelfs de meest complexe speciale taken.

Wij geloven in langdurige relaties met Partners, distributeurs en eindklanten. Wij geloven in een constructieve samenwerking, waarbij we letterlijk doen wat we kunnen om elkaar te helpen!

We hebben een breed scala aan standaardproducten, die we combineren tot een efficiënte en concurrerende oplossing voor u. Indien nodig zijn we echter klaar om onze jarenlange ervaring te gebruiken om een speciale oplossing voor uw exacte behoefte te ontwikkelen.
Neem gerust contact met ons op met al uw vragen.

Competente begeleiding is uw garantie om u veilig te voelen

We hebben veel ervaring in het oplossen van zelfs de meest complexe speciale taken.

Als u niet vinden wat u zoekt op onze website, kunnen wij u waarschijnlijk helpen bij het ontwikkelen van de oplossing.


Neem contact met ons op
en laat ons praten over de mogelijkheden

Schrijf ons

Vertel ons waar we mee kunnen helpen, dan komen we bij je terug.