Privacybeleid

1. Inleiding

1.1 Door gebruik te maken van onze website www.geovent.nl en verbonden diensten geeft u uw toestemming aan Geovent A/S om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met het privacybeleid en het cookiebeleid (hierna “beleid” genoemd).

1.2 Dit beleid is van toepassing op alle Geovent A/S-gebruikers en -klanten. Geovent A/S kan dit beleid te allen tijde wijzigen; Geovent A/S stelt de gebruikers evenwel op de hoogte van dergelijke wijzigingen.

2. Verantwoordelijkheid voor gegevens

2.1 Geovent A/S zijn verwerkingsverantwoordelijken en wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving.

2.2 Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. We verzamelen en behandelen persoonsgegevens als een natuurlijk onderdeel van de activiteiten op www.geovent.nl en voor het versturen van onze nieuwsbrieven per e-mail, en daarom hebben we dit beleid aangenomen. Het beschrijft hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

2.3 Wij garanderen een eerlijke en transparante omgang met gegevens. Wanneer wij u vragen om uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen, informeren wij u welke van uw persoonsgegevens wij behandelen en voor welk doel. U stelt uw persoonsgegevens ter beschikking, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

2.4 Contactgegevens. Als u contact met ons wilt opnemen, zijn onze gegevens de volgende:

Geovent A/S
Hovedgaden 86
DK-8831 Løgstrup
Bedrijfsregistratie nr. 54222610
Telefoon: +45 8664 2211
E-mail: [email protected]

3. Omgaan met persoonsgegevens

3.1 Gebruik van onze website zonder zich te abonneren op onze diensten
U onze website gebruiken zonder dat wij informatie over u verzamelen zoals beschreven in de onderstaande paragrafen. Houd er echter rekening mee dat de website cookies verzamelt en als u deze functie deactiveert, dit kan leiden tot een vermindering van de functionaliteit van onze website. Zie hieronder sectie 6 voor meer informatie over cookies.

3.2 Wanneer u zich registreert voor gebruik van onze diensten op de website of wanneer u contact met ons opneemt
Wij gebruiken persoonsgegevens over u om u onze diensten te leveren, om onze dienstverlening aan u te verbeteren en om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen en wanneer we contact met u opnemen.
In het bijzonder gebruiken we de volgende persoonsgegevens:
– Algemene persoonsgegevens in de vorm van contactgegevens
– Informatie gegeven in verband met onderzoeken, brieven, mails, enz.
Geovent A/S verzamelt geen persoonlijke informatie van derden over onze gebruikers of klanten.

3.3 Verzamelen en bewaren van uw persoonsgegevens
Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens in verband met bepaalde doeleinden of andere juridische zakelijke doeleinden. Dit gebeurt, wanneer we nodig hebben om:
– Uw relatie met ons te beheren
– Te voldoen aan uw verzoek om bepaalde diensten
– Onze diensten verbeteren
– Onze communicatie en marketing aan jou aan te passen.
Voor meer informatie over de individuele diensten, zie hieronder. Wij streven er altijd naar om te voldoen aan de algemene principes, beschreven na de individuele dienst.

3.4 Nieuwsbrief
U zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website. U bent altijd vrij om u af te melden voor deze service door contact met ons op te nemen.
We gebruiken de dienst Mailchimp om onze nieuwsbrieven te verzenden. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, sturen wij uw naam en e-mailadres door naar Mailchimp.
We hebben een overeenkomst gesloten met Mailchimp om onze gegevens te beveiligen.
We maken gebruik van een technologie van Mailchimp, waarmee we kunnen zien of u op een van onze links in onze nieuwsbrief hebt geklikt. We gebruiken de informatie alleen voor statistische doeleinden.

4. Omgaan met persoonsgegevens

4.1 Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan zakenpartners
We gebruiken alleen gegevensverwerkers, die de vereiste garanties geven om passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de behandeling zal voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder de bescherming van de rechten van de geregistreerde persoon.
Op dit moment hebben we dataverwerkingsovereenkomsten gesloten met Mailchimp en Google. Via Google verzamelen en verwerken we gegevens over de bezoekers van onze website om het bezoek en de inhoud op de website te optimaliseren.

4.2 Omgaan met relevante persoonsgegevens
Wij behandelen alleen persoonsgegevens van u, als ze relevant en adequaat zijn in relatie tot de doeleinden zoals hierboven gedefinieerd. Het doel is cruciaal voor het type persoonsgegevens over u dat wij relevant vinden. Hetzelfde geldt voor de omvang van de persoonsgegevens die we gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld niet meer persoonsgegevens dan we nodig hebben voor het werkelijke doel.

4.3 Omgaan met noodzakelijke persoonsgegevens
Wij verzamelen, behandelen en bewaren alleen de persoonsgegevens die voor ons nodig zijn met betrekking tot het vervullen van onze gestelde doeleinden. Daarnaast kan wetgeving ook bepalen welk type persoonsgegevens nodig is om voor onze zakelijke doeleinden te verzamelen en te bewaren, bijvoorbeeld in verband met de Boekhoudwet. Het type en de omvang van de persoonsgegevens die wij behandelen kan ook nodig zijn voor de voltooiing van een contract of voor andere wettelijke verplichtingen.

4.4 Controle en bewaring van uw persoonsgegevens
Wij controleren of de persoonsgegevens die wij over u verwerken niet onjuist of misleidend zijn. We zorgen er ook voor dat u uw persoonsgegevens bijwerkt. Aangezien onze diensten afhankelijk zijn van het feit dat uw persoonsgegevens correct en up-to-date zijn, vragen wij u vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens. U gebruik maken van onze contactgegevens hierboven, cf. artikel 2.4 om ons op de hoogte te stellen van uw wijzigingen.

4.5 Schrapping van persoonsgegevens
Wij verwijderen uw persoonsgegevens, wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden, die oorspronkelijk de reden waren voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.
Wij bewaren persoonsgegevens, die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren, bijvoorbeeld vanwege de Boekhoudwet.
Door je af te melden voor onze nieuwsbrief, word je automatisch uit onze database verwijderd.

4.6 Inschrijven op onze nieuwsbrief
Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief stemt u in met onze omgang met uw persoonsgegevens.
Uw toestemming is vrijwillig en u kunt deze te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Gebruik onze contactgegevens hierboven, c.f. artikel 2.4, als u meer informatie nodig heeft. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de behandeling, op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

4.7 Openbaarmaking van persoonsgegevens
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

5. Beveiliging

5.1 Wij beschermen uw persoonsgegevens
Wij beschermen uw persoonsgegevens om te voorkomen dat ze onbedoeld verloren gaan of worden gewijzigd. We beschermen hen tegen ongeoorloofde publicatie en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot of kennis van hen krijgen.
We maken gebruik van gegevensverwerkers in de EU, die namens Geovent A/S persoonlijke gegevens bewaren en verwerken in verband met dit gegevensbeleid en in overeenstemming met de huidige wetgeving.
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres overgedragen aan mailchimp servers in de VS. Mailchimp is Privacy Shield gecertificeerd, cf., en daarom zijn wij van mening dat Mailchimp een adequaat beschermingsniveau garandeert. We hebben een Data Processing Agreement gesloten met Mailchimp, waarin zij de veiligheid van Mailchimp garanderen.

6. Cookies

Wij gebruiken “cookies” op onze website. Cookies zijn tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat met als doel het te herkennen, instellingen te onthouden, voor statistische doeleinden en voor het targeten van advertenties. Cookies kunnen geen schadelijke code bevatten, zoals virus, enz.