Duurzaamheid

Geovent in harmonie

We willen Geovent runnen in harmonie en balans met onze stakeholders en de samenleving als geheel.
Als onderdeel hiervan hebben we een aantal beleidsregels ontwikkeld die de algemene richtlijnen voor onze bedrijfsvoering bevatten, waaronder een ESG-beleid dat onder andere betrekking heeft op duurzaamheid, gezondheid en veiligheid op het werk.

Dit beleid wordt vastgesteld door het Uitvoerend Comité en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. We ontwikkelen ons beleid voortdurend en behouden ons het recht voor om dit waar nodig te wijzigen. Het beleid is vervat in de Visie, Strategieën en Plannen van Geovent.

Concreet respecteert het ESG-beleid de geldende wetgeving, waaraan wij ons altijd houden. Daarnaast werken we continu aan de ondersteuning van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

FN17, Geovent
ESG

ESG-beleid

ESG staat voor ‘Environmental, Social and Governance’. We werken vanuit het concept van “Sustainable Business Development”, waarbij we duurzaamheid in evenwicht brengen met gezonde bedrijfspraktijken.
Ons uitgangspunt is de geldende wetgeving, waaraan wij ons altijd houden.
Bovendien werken we er voortdurend aan om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zoveel mogelijk te ondersteunen.
Bij het definiëren van onze acties nemen we de SDG’s als uitgangspunt, terwijl we ervoor zorgen dat ons bedrijf zich positief ontwikkelt – in alle opzichten.
We prioriteren onze inspanningen voor de SDG’s op basis van welke activiteiten we verwachten dat de grootste impact zal hebben op basis van de middelen die we beschikbaar hebben.

Visioen

We willen een bedrijf zijn dat duurzaam en in harmonie met het milieu opereert.
We zullen een constante groei in activiteiten hebben terwijl we onze relatieve klimaatvoetafdruk verkleinen.
We zullen een sociale inspanning leveren en helpen de kansen voor mensen om ons heen en werknemers van ons bedrijf te verbeteren.
We gaan zorgen voor de werkomgeving zodat minder mensen ziek worden van het naar het werk gaan. We zullen werken aan het verbeteren van de werkomgeving en ervoor zorgen dat iedereen fatsoenlijk wordt behandeld.

Strategie

We zullen onze ESG-middelen gebruiken om de grootst mogelijke impact te bereiken op basis van de middelen die we beschikbaar hebben.

Daarom hebben we gekozen voor interventies die de SDG’s ondersteunen waar we de grootste impact kunnen maken.
Hieronder beschrijven we kort aan welke SDG’s we vooral gaan werken. Merk op dat sommige acties meer dan één SDG ondersteunen – en sommige ondersteunen SDG’s die we niet als onze primaire focus hebben gedefinieerd.

We verwijzen direct naar de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN
We hebben besloten om ons te concentreren op:

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn

“We moeten zorgen voor een gezond leven en het welzijn van iedereen en op alle leeftijden bevorderen”

Wij richten ons op,
• vermindering van het aantal sterfgevallen als gevolg van vervuiling op en rond werkplekken.

Wij zullen ervoor zorgen
• een groter bewustzijn van de gevolgen van blootstelling aan verontreiniging op de werkplek.
• een groter bewustzijn van produkten die verontreiniging van de arbeidsplaatsen verwijderen en van produkten die de afgezogen lucht aantasten.
• meer gebruik van dergelijke producten.
• meer onderwijs en opleiding in het juiste gebruik van de producten.

SDG 8 – Fatsoenlijke banen en economische groei

“We moeten duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen”

Wij richten ons op,
• jongeren helpen aan een baan, onderwijs en opleiding, bescherming van de rechten van werknemers en het creëren van veilige werkomgevingen.

Wij zullen ervoor zorgen
• dat meer jongeren een baan, onderwijs en opleiding krijgen , met inbegrip van jongeren die moeite hebben om een baan te vinden.
• dat medewerkers in onze bedrijven en die van onze stakeholders werken in een gezonde en goede werkomgeving onder fatsoenlijke omstandigheden.

SDG 12 – Verantwoorde productie en consumptie

“We moeten zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen”

Wij richten ons op
• duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen, verantwoord beheer van chemicaliën en afval en vermindering van afval.

Wij zullen ervoor zorgen
• dat producten worden aangeboden die de koolstofvoetafdruk van afzuigsystemen verminderen.
• dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen wordt verminderd.
• dat de hoeveelheid afval wordt verminderd.
• dat het geproduceerde afval op verantwoorde wijze wordt verwerkt.

Geovent duurzaamheidsverslag

We hebben ons gecommitteerd aan het maken van een jaarlijks ESG-rapport, waarin de resultaten van het afgelopen jaar en de doelen en initiatieven voor de komende jaren worden beschreven.

Als onderdeel van deze toewijding hebben we ons aangesloten bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi) samen met meer dan 4.000 bedrijven over de hele wereld.

Op wetenschap gebaseerde doelstellingen bieden een duidelijk gedefinieerd pad voor bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen, waardoor de ergste gevolgen van klimaatverandering en toekomstbestendige bedrijfsgroei worden voorkomen.

Doelstellingen worden als ‘wetenschappelijk onderbouwd’ beschouwd als ze in lijn zijn met wat de nieuwste klimaatwetenschap nodig acht om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.

We hebben ons aangesloten bij SBTi om vast te stellen dat we ons willen inspannen om het Akkoord van Parijs te halen door onze CO2-uitstoot te verminderen. Tegelijkertijd willen we andere bedrijven inspireren om hetzelfde te doen.

Als SMV zetten we ons in om onze CO2-uitstoot in Scope 1 + 2 met 42% te verminderen van 2021 tot 2030. We verwachten ons bedrijf met ongeveer 80% te laten groeien van nu tot 2030, wat wordt meegenomen in de berekening.

Het grootste deel van onze uitstoot komt echter van Scope 3. We hebben ons ertoe verbonden om onze Scope 3-emissies te meten en te registreren, en we zullen eraan werken om dit ook te verminderen, hoewel het geen vereiste is.

Tegelijkertijd helpen we anderen met het verminderen van hun CO2-uitstoot, door onze kennis te delen en door producten te promoten die de CO2-uitstoot verminderen.

Science based targets

Gelieve te downloaden

ons ESG-rapport voor meer informatie.

2022